Sankt Knuds Kilde i Hjørring

Et besøg i anlægget ved Sankt Knuds Kilde er som en vandring gennem Vendsyssels historie. Fra helligkilden snor veje og stier sig gennem og over bakkerne, langs dammene og ud over engene, og langs stien står der store, grå sten med inskriptioner, der fortæller om fremtrædende vendelboer og fortidens skelsættende begivenheder, og en befolknings evige frihedstrang der aldrig ville lade sig kue.

Helligkilden er viet til den danske kongehelgen Knud Den Hellige. Ved kilden lå der førhen et Sankt Knuds Kapel, og i området blev der i middelalderen afholdt et stort kildemarked på Knuds festdag, som er den 10. juli.

Knud den Hellige

I forsommeren 1086 ankommer den danske konge Knud Svendsen til sin kongsgård i Børglum. Knud var på rejse rundt i landet for blandt andet at få indført nogle for den tid revolutionerende nye love, og det var faktisk lykkedes ham de steder, han havde været, før han ankom til Børglum. Her kaldte han så vendelboerne sammen til tingmøde, hvor han fremlagde sine planer.

Knud ville blandt andet gerne have indført tiende, som var den sydeuropæiske form for en skat til kirken, hvor alle bønderne betalte en tiendedel af høsten. Kong Knuds nye tanker var åbenbart for stor en mundfuld for de gæve vendelboer, for efter flere dages diskussion på tinget vedtog de et ”ultimatum” til kongen, der kort og klart lød: ”Hvis du ikke straks forlader Vendsyssel, så slår vi dig ihjel”, og efter en kort rådslagning med sin hird foretrækker kong Knud at flygte fra Børglum.

Da vendelboerne nu havde vist vejen, breder oprøret sig til resten af landet. Kong Knud bliver jagtet ned gennem Jylland og over til Fyn, hvor hele dramaet ender med, at han bliver dræbt foran alteret i Sankt Albani kirke i Odense.

Med god hjælp fra broderen Erik Ejegod og hustruen, den flamske fyrstedatter Adele, bliver Knud senere anerkendt som officiel helgen inden for den katolske kirke og får derfor tilnavnet ”Den Hellige”.

Hjørrings tre middelalderkirker

Sankt Catharinae

Af Hjørrings tre middelalderkirker er Sankt Catharinae Kirke den yngste og byens hovedkirke. Den er viet til Catharina den Hellige af Alexandria, Hjørrings skytshelgen, der døde som martyr den 25. november år 307.

Læs mere om kirken

Sankt Olai

Sankt Olai Kirke er en romansk bygning fra midt i 1100-tallet. Den er viet til den norske helgenkonge Olav.  Ved en restaurering i 1966, hvor man gravede i kirkegulvet, fandt man rester af en ældre trækirke, der formodentlig er Hjørrings første og ældste kirke. I det sydøstlige hjørne af kirkegårdsdiget har der sprunget en Sankt Olav helligkilde.

Læs mere om kirken

Sankt Hans

Sankt Hans Kirke er indviet til Johannes Døberen. Kirkens kor, oprindelig med apsis, er opført i ca. 1200-tallet af granitkvadre. Facaden er udsmykket med lisener og rundbuefriser, som knytter kirken til en særlig gruppe af teglstenskirker i Vendsyssel, af hvilken Sankt Hans regnes for den bedst bevarede.

Læs mere om kirken

Del denne side

Knud den Hellige

Knud bliver anerkendt som officiel helgen inden for den katolske kirke og får tilnavnet "Den Hellige".

Et godt tip

Besøg naturområdet Hjørring Bjerge med udsigtstårnet Bellevue eller besøg Hjørrings gamle bydel med historiske bygninger og hele tre middelalderkirker.

Et blik på de tre middelalderkirker

Sankt Catharinae Kirke

Sankt Olai Kirke

Sankt Hans Kirke