Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!
Bygninger og monumenter i Skagen
Se statuen af redningsmanden på Skagen Havn

Redningsmanden

Det har til alle tider været et hårdt liv at være fisker i Skagen, uanset vejr og vind skulle der mad på bordet til familien derhjemme. Når en båd kom i havsnød trådte redningsmændene til, og denne statue er et symbol på de barske mænd, der tog kampen op med bølgernes rasen.
Det Grå Fyr ombygges til fuglestation

Skagen Fyr

Det tog i sin tid 4 år og kostede 200.000 rigsdalere at bygge Det Grå Fyr, der blev tændt første gang i 1858.

 

Siden har det ledt mange skibe på rette vej, og reddet søfolk fra at forlise i det barske farvand ved Skagen.

 

Fyret er nu lukket, for at undergå et større renovation og genåbnes i 2017 som Skagen Fuglestation.

Det Hvide Fyr bruges om sommeren til skiftende kunstudstillinger

Det Hvide Fyr

I 1747 afløste Det Hvide Fyr det gamle faldefærdige vippefyr.

 

Fyret er 21 m højt, og lyskilden var kulbaseret i en fyrpande på tårnets top. Kullene blev hejst op via en indvendig skakt.

 

I 1858 blev fyret erstattet af Skagen Fyr og bruges nu, om sommeren, til skiftende kunstudstillinger.

Vippefyret i Skagen er i brug hvert år til Sct. Hans

Vippefyret

Vippefyret blev taget i brug i 1627, da der var mange skibsforlis ved Skagens kyster. Princippet er enkelt: Kurven vippes til jorden, fyldes med brændbart materiale og antændes. Når fyret vippes op, kan den brændende kurv ses på lang afstand. Det nuværende fyr er en kopi af det oprindelige.
Skagen Kirke er et besøg værd

Skagen Kirke

Efter næsten 50 år uden kirke, blev Skagen Kirke indviet i 1841.

 

Snart var Skagen inde i en rivende udvikling, og i 1910 blev kirken udvidet ved arkitekterne Th. Bindesbøll og Ulrik Plesner.

 

Kirkens smukke rum benyttes, foruden til kirkelige handlinger, meget ofte til store koncerter.

Kun kirkens tårn er synlig ved Den Tilsandede Kirke

Den Tilsandede Kirke

Kirken, hvis navn egentlig er Sct. Laurentii kirke, var sognekirke i Skagen fra slutningen af 1300-tallet frem til 1795.

 

Den blev lukket på grund af den sandflugt der gennem 200 år havde lagt meget af landskabet øde.

 

I dag er der kun kirkens tårn tilbage, og det er et yndet mål for turister.